Dane teleadresowe firmy

Wpłaty na PFRON


Opis działalności

Na stronie internetowej ayming.pl swoje usługi prezentuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Warszawy. Firma oferuje merytoryczną pomoc przedsiębiorcom w:

  • otrzymaniu dotacji z krajowych i unijnych programów,
  • redukcji wielkości płaconych składek, w tym wysokości wpłaty na PFRON,
  • ustaleniu poziomu dochodów kwalifikowanych z zakresu prawa własności intelektualnej,
  • przygotowaniu niezbędnych deklaracji podatkowych,
  • przyporządkowaniu właściwych wartości początkowych do poszczególnych środków trwałych, które są niezbędne do obliczenia odpisów amortyzacyjnych,
  • kontaktach z organami publicznymi w przypadku toczących się postępowań skarbowych i administracyjnych.

Warszawska spółka zatrudnia prawników, architektów, inżynierów budowlanych, a także specjalistów z zakresu podatków oraz szeroko pojętego prawa gospodarczego. Dzięki temu każdy klient może być pewny profesjonalnej opieki i doradztwa. Klikając wyżej wskazany link, można szczegółowo zapoznać się historią firmy i zakresem świadczonych usług.

Firmy w tym samym regionie:

Qdent Warszawa

Sokołowska 9, Warszawa